HỘI THẢO

Toán Tin ứng dụng trong chuyển đổi số Nông Nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn

IM4FAR - Math and Informatics for AgriFood and Rural Developement

Ngày 04/12/2021

CẦU TRUYỀN HÌNH 2 ĐIỂM VIỆN TOÁN VÀ ubnd tỉnh thừa thiên huẾ

THÔNG TIN

Hội thảo IM4FAR

Hội thảo "Toán Tin ứng dụng trong Chuyển đổi số Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn" (IM4FAR) 2021 là một diễn đàn khoa học với mục đích giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học điển hình về ứng dụng Toán và Tin học trong định hướng chuyển đổi số các ngành và lĩnh vực Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn (AgriFood & Rural Development). Hội thảo nhằm cung cấp các nghiên cứu ứng dụng cập nhật và mới nhất trong các lĩnh vực nêu trên với 5 báo cáo keynote và một 1 phiên thảo luận panel.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

NGÀY 04/12 - 2 Đầu cầu Hà nội và huế

PHIÊN 1: THÀNH TỰU TRONG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TOÁN TIN TRONG NN,TP,NT

Chủ trì: PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh

KEYNOTE 1: Các vấn đề bảo tồn nguồn da dạng sinh học vùng đầm phá – cái nhìn từ khoa học thông tin

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phước
Trường Đại học Nông Lâm Huế

KEYNOTE 2: Vấn đề ứng dụng Công nghệ số trong Chế biến và phát triển THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN tại VIỆT NAM

TS. Nguyễn Quốc Toản
Cục trưởng Cục CB & PT TTNS

KEYNOTE 3: TỪ MÔ HÌNH "XÃ THÔNG MINH" HƯỚNG ĐẾN NỀN CÔNG NGHIỆP CNTT, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

TS. Hoàng Bảo Hùng
Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế (HueCIT)

PHIÊN 2: ĐỊNH HƯỚNG CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TOÁN TIN CHO NN-TP-NT

Chủ trì: GS.TSKH. Phan Thị Hà Dương

KEYNOTE 4: Mô hình hoá và mô phỏng hỗ trợ điều hành và quản lý thông minh trong NN, TP và PTNN

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Doanh
Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học UNESCO (ICRTM)

KEYNOTE 5: HƯỚNG ĐẾN MỘT LIÊN NGÀNH “AGRIFOOD INFORMATICS” PHỤC VỤ CHO NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông & HTX Nông nghiệp Số

THẢO LUẬN PANEL

GS.TSKH. Đinh Nho Hào - Viện Toán học
GS.TS. Trần Đình Hoà - Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam
PGS.TS. Đào Thế Anh - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Ông Đặng Duy Hiển - VP Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ông Hoàng Hải Minh - PCT UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Ông Nguyễn Long An - PGĐ. Sở Nông Nghiệp &PTNT
PGS.TS. Huỳnh Văn Chương
- Đại học Huế
TS. Bùi Quang Vũ - Trường Đại học Khoa học Huế

 CHƯƠNG TRÌNH 04/12/2021 | PROGRAMME 
2 đầu cầu: Viện Toán (Hà Nội) và UBND Tỉnh (Huế)

07:30 – 08:00 Đón tiếp và giới thiệu đại biểu / Registration (2 đầu)
  Trà & coffee trước Phiên khai mạc (2 đầu)
08:00 – 08:30

–    Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu/chương trình hội nghị (5p) – Hà Nội

–    Khai mạc của Viện Toán học (10p) – Hà Nội

–    Phát biểu chào mừng của UBND Tỉnh (10p) – Huế

–    Phát biểu chào mừng của đại diện Trung ương (5p) – Hà Nội

08:30 – 10:00

THÀNH TỰU TRONG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TOÁN TIN TRONG NN,TP,NT

Chair: PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh

08:30 – 09:00

Keynote 1: (Hà Nội)

Các vấn đề bảo tồn nguồn da dạng sinh học vùng đầm phá – cái nhìn từ khoa học thông tin

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phước, Trường ĐH Nông Lâm Huế

09:00 – 09:30

Keynote2: (Hà Nội)

Vấn đề ứng dụng Công nghệ số trong Chế biến và phát triển TT NS tại VN

TS. Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục CB&PTTTNS – Bộ NN&PTNT

09:30 – 10:00

Keynote 3: (Huế)

Từ Mô hình Xã Thông minh hướng đến nền Công nghiệp CNTT hỗ trợ phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

TS. Hoàng Bảo Hùng, Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT)

10:00 – 10:15

Giải lao / Tea&Coffee break
Hà Nội – Huế

10:15 – 11:15 ĐỊNH HƯỚNG CÁC VẤN ĐỂ NGHIÊN CỨU TOÁN TIN CHO NN-TP-NT
Chair: GS.TSKH Phan Thị Hà Dương
10:15 – 11:45

Keynote 4: (Hà Nội)

 hình hoá và mô phỏng hỗ trợ điều hành và quản lý thông minh trong NN, TP và PTNN

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Doanh, Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học dưới sự bảo trợ của UNESCO (ICRTM) (đại diện nhóm nghiên cứu)

10:45 – 11:15

Keynote 5: (Huế)

Hướng đến một liên ngành “AgriFood Informatics” phục vụ cho NN, TP và Phát triển Nông thôn

PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

11:15 – 11:25 Tea & Coffee break
11:25 – 12:00 Panel Discussion (Hà Nội – Huế)
11:25 – 12:00

Panel Discussion (Hà Nội – Huế)

 

–          Panelists: (to be confirmed)

o  HN: GS.TSKH. Đinh Nho Hào – ViệnToán học

o  HN: GS.TS. Trần Đình Hoà – Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam

o  HN: PGS.TS. Đào Thế Anh – Viện Khoa học Nông nghiệp ViệtNam

o  HN: Ông Đặng Duy Hiển – VP BộNông Nghiệp và PTNT

o  Huế: Ông Hoàng Hải Minh – PCT.UBND Tỉnh

o  Huế: Ông Nguyễn Long An – PGĐ. Sở NN&PTNT

o   Huế: PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Đại học Huế

o   HuếTS.Bùi Quang Vũ – Trường ĐH Khoa học Huế

            o   Đại diện từ khối các trường Đại học

            o   Đại diện Doanh nghiệp – Công ty

12:00 – 12:10 Tổng kết hội nghị / Conference closing (Hà Nội – Huế)
12:15 TIỆC TRƯA – UBND (Hà Nội – Huế)

THÔNG TIN DIỄN GIẢ

CHÚNG TÔI TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể các đơn vị tài trợ cho Hội thảo và xin chúc Quý công ty và đơn vị ngày càng phát triển và thành công trong tương lai. Chúng tôi cũng tin tưởng và hy vọng rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hợp tác nhiều hơn nữa từ phía Quý đơn vị và Quý công ty

Đơn vị bảo trợ

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG